UNS 410 Serisi Siklonlar

Siklonlar

Ürün kaba talaşın yoğun çıktığı Kereste fabrikaları, Kırma makinaları vb. fabrika ve atölyelerde tercih edilmektedir.

Siklon içerisinden geçen hava girdap oluşturarak hava içerisinde bulunan tozları depoya çökertir.

6.500 m3/h ten 35.000 m3/h kapasiteye kadar üretilmektedir.

Siklon giriş bölümünün gövdeye sıvama olarak bağlı olması çalışma verimliliğini arttırır.